Shenandoah National Park

a hobbits trail
achoo
at crossing at mccormicks gap
at at beagle gap
at at mcgap
at blaze mcgap
at crossing at mccormicks gap
at redo
at the journey
at up bear den mtn
at view at big levels
at_bg
beagle gap (2)
beagle gap (3)
beagle gap (4)
beagle gap overlook
beagle gap tree (2)
beagle gap tree_2
bear den fog
bear den late afternoon