Afton Mountain


  • road to shenandoah national park
  • afton overlook
  • afton overlook 2
  • afton overlook 3
  • snow on the mountain
  • waynesboro va
  • bridge at afton in the fog
  • bridge at afton